Posted By: Linh Nguyễn

Linh Nguyễn

This user hasn't shared any profile information

by Linh Nguyễn 1 month ago

Hà Thành kim cổ ký: Xổ số 1 thời

Để có thêm nguồn kinh phí xây dựng Thủ đô, cuối năm 1961, Ủy ban Hành chính thành phố Hà Nội ban hành quyết định cho phép tổ chức phát hành xổ số vui xuân nhân dịp Tết cổ truyền… Đợt...